Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ACP. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar ACP. ACP biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze “Service” en ga je akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inclusief van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezette gebruik van, of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

ARTIKEL 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd in jouw staat of provincie van verblijf hebt, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt en dat je ons toestemming hebt gegeven om, een van jouw minderjarige afhankelijke personen, toe te staan deze site te gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Service geen wetten in jouw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het gebied van auteursrechten).
Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een overtreding of schending van één van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om de service aan iedereen te kunnen weigeren om welke reden dan ook. Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) via verschillende netwerken kan worden verzonden; en (b) kan worden gewijzigd om te voldoen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of op andere wijze beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige informatiebronnen. Het vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid. We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de shop verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren van jouw computermonitor accuraat is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dat verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze shop worden gedaan.

Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en contact met jou kunnen opnemen als dat nodig is.
Voor meer informatie kan je ons retourbeleid raadplegen.

ARTIKEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, noch controleren of invoeren.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang geven tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige vorm van goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met jouw gebruik van de optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en deze goedkeurt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen je leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘commentaar’), ga je ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaar in vertrouwen te bewaren; (2) om compensatie te betalen voor commentaar; of (3) om te reageren op commentaar.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

Je gaat ermee akkoord dat jouw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Service of een verwante website kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk daarvoor ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, INACCURATIES EN OMISSIES
Af en toe kan er op onze site of in de Service informatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op product omschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jouw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is. Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, leeftijd of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of verklaren niet dat jouw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn. Je gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst op jouw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan jou worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals ze beschikbaar zijn’ voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zullen ACP, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van één van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord ACP en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer je het gebruik van onze site staakt.
Indien je naar ons eigen oordeel faalt, of indien wij vermoeden dat je niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de partij die deze heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 – HET TOEPASSELIJKE RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST
Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 – CONTACT INFORMATIE
Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gemaild op contact@kien.io.

Uitverkocht in onze shop

Wel verkrijgbaar bij

kooistra bv

Kien verbindings-mogelijkheden

Met de kien SUB kun je je muziek streamen via Wi-Fi of Bluetooth, met welke app of welk apparaat je maar wilt. kien ondersteunt de meeste draadloze audio streamingprotocollen, zoals AirPlay, Spotify Connect en DLNA.

Voor streaming naar een stand-alone kien SAT of een groep van SAT’s kan alleen Bluetooth worden gebruikt.

Makkelijk te bedienen met een simpele aanraking

Met de touch ring bedien je de speaker op magische wijze. Veeg met je vinger eenvoudigweg over de ring om het volume aan te passen. Of gebruik de kien app om je gewenste volume in te stellen.

Makkelijk in gebruik

Met de kien app (IOS & Android) kan je de speakers makkelijk installeren, configureren en bedienen.

Het systeem wordt geüpdatet door middel van de kien app. Op deze manier blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste features en de meest optimale geluidservaring.

Makkelijk te bedienen met een simpele aanraking

Met de touch ring bedien je de speaker op magische wijze. Veeg met je vinger eenvoudigweg over de ring om het volume aan te passen. Of gebruik de kien app om je gewenste volume in te stellen.